avmaskning.

För att minska smittspridning av parasiter och för att avgöra om avmaskning är nödvändig eller inte bör man alltid ta träckprov på sin häst. Att runtinmässigt avmaska utan att veta om det verkligen behövs leder till resistenta parasiter samt att din häst får ett starkt preparat som rubbar dess tarmflora helt i onödan. Idag finns flertalet färdiga provtagningslådor att köpa på apotek, ridsportaffärer och liknande där du själv enkelt och smidigt tar prov och skickar in till ett labb som sedan analyserar provet. Mitt råd är att begära odling när proverna skickas in för att utesluta att stor blodmask förekommer. Alla hästar har mask, men de har olika bra skydd mot dessa parasiter. Även om det första preliminära provsvaret inte påvisar några stora mängder kan hästen vara bärare av stor blodmask.