healingkurs

Min första kontakt med healing var helt fascinerande. Jag bestämde mig redan då för att utbilda mig för att kunna förmedla detta vidare. 
Den form av healing som jag utför och håller kurser i heter Tera MaiTM Seichem Reiki Healing.

De kurser jag håller innehåller tre steg. Steg 1 som inkluderar djurhealing, Steg 2 Symboler och helande på distans och Steg 3 Reiki Master Tera Mai Seichem. Du väljer själv hur många steg du vill gå. 


Healingkurs Steg 1 två dagar
Under denna kurs blir du initierad i helandets konst. Du får lära dig olika tekniker och vi går igenom hur en behandling kan gå till.  
Vi kommer att påbörja resan i helandets konst med behandlingar på både människor och djur, där jag finns tillgänglig för att vägleda dig. 

För dig som är intresserad av kommunikation och helande av djur är detta en perfekt startmöjlighet! 


Steg 2  Symboler och helande på distans, två dagar
Tillsammans går vi igenom olika symboler. Vi lär oss teckna dessa symboler, hur de används och varför. Kursen innehåller även helande på distans med hjälp av olika tekniker och ovan nämnda symboler.


Steg 3 Reiki Master Tera Mai Seichem,  två dagar
Masterutbildning för dig som vill lära ut healing och hålla egna kurser. Under detta steg får du bland annat lära dig vad som ingår i de olika kurserna, hur man lägger upp de olika stegen och så vidare.