healing

Detta är en lugn och avslappnad terapiform som används för att balansera kroppens energiflöden.Behandlingen kan få spänningar att släppa och därmed påskynda läkeprocessen i samband med skador och sjukdomar.  
Man jobbar med sina händer för att ge kraft, lösa upp energiblockeringar och balansera kroppens energiflöden.
Detta är en behandlingsform som passar alla. Den kan vara extra gynnsam för hästar som har "stängt av" mentalt, verkar trötta eller låga i energi.  
Hästarna brukar ofta somna en stund under denna behandling.

Under min utbildning och praktiktid, upplevde jag att fokuseringen låg väldigt mycket på den fysiska delen av hästens mående.
Jag behövde ytterligare ett "verktyg" för att lösa de emotionella och mentala påfrestningarna som vi utsätts för, det gäller naturligtvis både människor och djur.

Läs gärna mer under fliken Kurser där Reiki healing beskrivs lite mer utförligt eller kontakta mig om du har några frågor